శ్రీవారికి కారును విరాళంగా ఇచ్చిన ఓ భక్తుడు

అనంతపురానికి చెందిన వాహనాల సరఫరా సంస్థ యజమాని రూ.10 లక్షల విలువచేసే మారుతీ వాహనాన్ని తితిదే అధికారుకు అందజేశారు. శ్రీవారి ఆలయం ముందు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం కారుకు చెందిన దస్త్రాలను, తాళాన్ని అధికారులు స్వాదీనం చేసుకున్నారు. దీన్ని తితిదే అవసరాలకు కారును వినియోగిస్తామని వారు తెలిపారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *