యుద్దానికి సిద్ధమౌతున్న తూర్పుకాపులు..!

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కాపు రిజర్వేషన్లను అసెంబ్లీ లో ప్రేవేశపట్టి మరికొన్ని కులాలకు రిజర్వేషన్ల ఆశ మొదలైంది. ముఖ్యంగా తూర్పుకాపులు ఈ రోజు నుంచి వాళ్ళ కులాన్ని” బి. సీ. ఏ” లో చేర్చమని ప్రభుత్వం పై యుద్ధం చెయ్యడానికి సిద్ధమౌతున్నారు. తూర్పుకాపులు ఎక్కువగా ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో ఉన్నారు. కానీ వాళ్ల జీవన పరిస్థితులు చాలా దారుణంగా ఉన్నాయి. ఏ ప్రభుత్వలైన వాళ్ళను రాజకీయంగా ఇంతవరకు వాడుకోవటమే తప్ప ఆ కులానికి చేసింది ఏమి లేదని వాళ్ళు ఆవేదన చెందుతున్నారు. తూర్పు కాపులలో ఎక్కువగా సామాన్య, మధ్యతరగతి, కుటుంబాలు ఉండటంతో వాళ్ళని సామాజికంగా ఇంతవరకు అన్ని ప్రభుత్వాలు అణిచివేశాయి.ఈ సామాజిక వర్గం లో ఉన్న కొంతమంది రాజకీయ నాయకుల స్వార్థం కోసం మొత్తం కులాన్ని తాకట్టు పెట్టారు. పరిస్థితులు మారాయి ప్రజలలో అన్ని విషయాల మీద అవగాహన వచ్చింది. ఇలాంటి నాయకుల ఆగడాలకు కళ్లెం వేసేరోజులు దగ్గర పడ్డాయి. యావత్తు తూర్పు కాపు జాతి మొత్తం ఇక యుద్ధం చెయ్యటానికి సిద్ధమౌతుందని ఆయా పోరాట కమిటీ సభ్యులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *