పిల్లలకు ‘బాల్ ఆధార్’ తప్పనిసరి..?

యుఐడిఎఐ ఇటీవలే నీలిరంగు ఆధార్ కార్డును ఐదు సంవత్సరాలు కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్న పిల్లలకు ‘బాద్ ఆధార్’ ని ప్రవేశపెట్టింది.

పిల్లల నుండి వృద్ధులకు ఆధార్ కార్డు వర్తించబడుతుంది. బయోమెట్రిక్ వివరాలను ఆధార్లో నమోదు చేసుకున్న ఐదు సంవత్సరాల వయస్సులో పిల్లలు, 15 ఏళ్ళ వయసులో మరోసారి తిరిగి చేసుకోవాలని ఆధార్ కార్డు జారీచేసిన యుఐడిఎఐ లేదా యునిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా తెలిపింది. అలాగే 12-అంకెల ఆధార్ నంబర్ – మైక్రోబ్లాగింగ్ సైట్ ట్విట్టర్ లో చెప్పబడింది. ఇంకా, యుఐడిఎఐ మరింత చెప్తూ ,పిల్లలకు తప్పనిసరి బయోమెట్రిక్ నవీకరణ చేయాలనీ ఇది ఉచితం అని వెల్లడించారు. యుఐడిఎఐ ఒక ఆద్దార్ కు బయోమెట్రిక్ నవీకరణలను పొందవలసిన పిల్లలు తప్పనిసరిగా గుర్తపెట్టుకోవాల్సిన రెండు విషయాలు. పిల్లల వయస్సు ఐదు సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు ఒకసారి, మరొకటి అతను లేదా ఆమె 15 ఏళ్ల వయస్సులో ఉన్నప్పుడు బయోమెట్రిక్ డేటా ఐరిస్ లేదా వేలిముద్రల స్కాన్స్ ద్వారా సేకరించిన డేటాను సూచిస్తుంది. ‘బల్ ఆధార్’ కార్డు కోసం నమోదు చేయడానికి, పిల్లలు పుట్టిన సర్టిఫికేట్ మరియు తల్లిదండ్రుల్లో ఒకరు ఆధార్ కార్డు నంబర్ అవసరమవుతాయి, UIDAI ప్రకారం. యుఐడిఎఐ ఇటీవలే నీలిరంగు ఆధార్ కార్డును ఐదు సంవత్సరాలు కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్న పిల్లలకు ‘బల్ ఆధార్’ అని ప్రవేశపెట్టింది. ఆధార్ వ్యవస్థ ఒక పిల్లల నమోదు కోసం, పిల్లలు పాఠశాల ID ఉపయోగించబడుతుంది, UIDAI ప్రకారం. ఈ ఫోటో గుర్తింపు కార్డు గుర్తించబడిన విద్యాసంస్థ ద్వారా జారీ చేయబడుతుంది. పిల్లల పాఠశాల ID ఆధార్ నమోదు కోసం ఒక గుర్తింపు రుజువుగా ఉపయోగపడుతుందని యుఐడిఎఐ తెలిపింది. బల్ ఆధార్ గురించి తెలుసుకోవటానికి ఐదు విషయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి: 1. బయోమెట్రిక్స్ పిల్లలకు ఐదు సంవత్సరాలు ముందు నమోదు చేయబడదు. 2. యుఐడిఎఐ ప్రకారం, నీలం రంగు ఆధార్ సమాచారం వేలిముద్రలు మరియు ఐరిస్ స్కాన్ వంటి బయోమెట్రిక్ సమాచారాన్ని కలిగి ఉండదు. 3. ఆద్దార్ నమోదు కేంద్రం (లేదా ‘ఆధార్ కేంద్రం’) సందర్శించి, నమోదు రూపాన్ని నింపడం ద్వారా బల్ ఆధార్ను పొందవచ్చు. 4. పిల్లలు జనన ధృవీకరణ మరియు మొబైల్ సంఖ్య కూడా నమోదు సమయంలో అందించాలి. 5. అదనపు, తల్లిదండ్రుల్లో ఒకరు వారి ఆధార్ కార్డు నంబర్ను బల్ ఆధార్ కు జత చేయాలి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *