కృష్ణా పుష్కరాలకు ఎన్టీఆర్ కు ఆహ్వానం

ఏపీ ప్రభుత్వం తరుపున నుంచి కృష్ణా పుష్కరాలకు రావాల్సిందిగా సినీ నటుడు ఎన్టీఆర్ కు ఆహ్వానం.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *