ఐదు బ్లాకులను పరిశీలించిన చంద్రబాబు

వెలగపూడి సచివాలయంలో నడుచుకుంటూనే వెళ్లి ఐదు బ్లాకులను పరిశీలించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *